Skriv ut

UV-System för bakteriologiskt förorenat vatten

För bakteriologiskt förorenade vatten. Lämpligt för brunns- eller insjövatten till hushålls- eller kylvatten med höga halter bakterier och mikroorganismer.


Teknisk information
UV- systemet monteras efter hydroforen eller vattenmätaren vid kommunalt vatten eller efter eventuellt befintligt vattenfilter.

Före UV-systemet skall ett patronfilter med 5 mikrons patron monteras för att filtrera bort alla partiklar som kan störa UV-funktionen.  Järnhalten bör vara max 0,3 mg/l. mangan 0,1 mg/l och färgvärdet max 10 mg/l. Totalhårdhet mindre än 10 gr dH.

Efter 12 månaders drift skall lampan bytas och kvartsröret rengöras.  Kvartsröret bytes efter 2 års drift.

Tekniska data: UV-3000 art nr 101104.
Driftstryck: Max 7 bar
Vattentemp: 2-35 grader celcius
El anslutning: 220- 250 v  50-60 Hz
UV-kammaren: Rostfritt stål 304 polerat.
Genomlysningsrör: Kvartsglas.
Kapacitet: 50 lit./min.
Effekt: 70 watt
Anslutning: R 1”
Längd: 935 mm
Bredd: 192 mm
Djup: 154 mm
                       
Lämpligt partikelfilter att monteras före UV-systemet är Blå-Topp Big Blue med
kapacitet 50 liter /min.

. Artikelnummer
Big Blue filterhus 100696
Filterpatron 20" 10 micron 100714
Väggfäste Big Blue 100690
Verktyg Big Blue 100694
Anslutningsslangar 1", 2 st 1 meter 100784

Kontakt oss för offert.

© 2012 VATTENRENINGSBYRÅN AB. Alla rättigheter reserverade.