Skriv ut

Vattenfilter för radonhaltigt vatten

Förbättrar vattnets färg, lukt och smak. Kräver ingen elanslutning. Inget spolavlopp. Ingen skötsel mer än byte av det aktiva kolet vart annat år. Tar mycket liten plats. Helt ljudlöst.

Skriv ut

Microline- vattenfilter för bräckt vatten

Vattenfiltret för bräckt vatten, kommunalt vatten, egen brunn etc.
Avlägsnar klorid (salt), fluorid, nitrit, nitrat, tungmetaller, lösningsmedel, kemikalier, arsenik, uran, radon, växtgifter, färg, lukt, smak samt organiskt material.

Skriv ut

Mjukisfilter för kalkhaltiga vatten

Ett filter för kalkhaltiga (hårda) vatten.
Med något av dessa mjukisfilter tar man bort all kalk och vattnet blir mjukt som regnvatten. Även tungmetaller så som bly och aluminium fastnar i mjukisfiltren.
Filtren är helautomatiska och skötseln är mycket enkel. Enbart påfyllning av salt.

Skriv ut

Luftning av vatten med luftblandare BL-3

För alla typer av trycktankar. Hydropress eller hydrofor. Vårt luftningssystem används främst till luftning av järnhaltigta vatten. För borttagning av svavellukt (liknar ruttna ägg) och automatisk påfyllning av luft till hydroforer.

© 2012 VATTENRENINGSBYRÅN AB. Alla rättigheter reserverade.