Skriv ut

Vattenfilter för radonhaltigt vatten

Förbättrar vattnets färg, lukt och smak. Kräver ingen elanslutning. Inget spolavlopp. Ingen skötsel mer än byte av det aktiva kolet vart annat år. Tar mycket liten plats. Helt ljudlöst.

 

                            

Nytt filterhuvud som är lätt att rengöra, installera samt underlättar påfyllning av filtermaterial.

Våra effektiva KOL-filter typ KM, tar bort färg, lukt, radon, svavelväte samt förbättrar smak. Radonminskningen blir minst 95%. 
 
Vi använder en speciell kolsort som är mycket effektiv och långlivad vilket möjliggör fina resultat. KM-filtren skall alltid monteras efter hydroforen. Finns det avjärnings- eller avhärdningsfilter skall alltid KM-filtren monteras sist i raden. Vid radonfiltrering skall det aktiva kolet bytas vartannat år.

Kostnad cirka 1 000 kr/år (gäller KM-10)
Radonhalt max 2 500 Bq.

Modell KM-10-R KM-13-R KM-16-R
Liter/min 25 30 50
Anslutning 3/4" 3/4" 1"
Bredd i mm 260 340 410
Höjd i mm 1 100 1 450 1 880
© 2012 VATTENRENINGSBYRÅN AB. Alla rättigheter reserverade.