Skriv ut

Microline- vattenfilter för bräckt vatten

Vattenfiltret för bräckt vatten, kommunalt vatten, egen brunn etc.
Avlägsnar klorid (salt), fluorid, nitrit, nitrat, tungmetaller, lösningsmedel, kemikalier, arsenik, uran, radon, växtgifter, färg, lukt, smak samt organiskt material.

 

Monteras enkelt under diskbänken. Levereras komplett med alla monteringsdetaljer, inklusive tappkran. Den normalhändige kan montera själv. Filtret är endast avsett för dricksvattenframställning.
Kapacitet cirka 15-20 liter/dygn.


OSMOSFILTER     TRYCKTANK     TAPPKRAN  
Höjd
410mm
 
Höjd
570 mm
 
Höjd
210 mm
Bredd
400 mm
 
Diameter
230 mm
     
Djup
100 mm
           


Funktion
Vattnet pressas igenom en första patron som innehåller aktivt kol. Där avlägsnas klor, färg, lukt samt fasta partiklar. Därefter går vattnet genom osmos-membran. En del av vattnet går till avlopp och en del blir rent vatten genom att det pressas igenom osmos-membranet. Det renade vattnet förs till en trycktank om cirka 8 liters volym, där det lagras för senare förbrukning. När man öppnar tappkranen för att få rent vatten, går vattnet från tanken via ett kolfilter och upp till kranen.

Tekniska fakta
Membranet är bl.a beroende av tryck, temperatur och den totala salthalten. Följande data skall enbart användas som jämförelse.

Vattenflödet vid 3,5 bar och 10 C: 16-34 l/dygn
Min. avsaltning: 85-95%
Flödet till avlopp: 3-5 ggr producerat vatten.
Trycktank - Förtryck, tom tank: 0,35 - 0,7 bar.
Trycktank - volym liter vatten: c:a 8,0 liter.
Klarfilter: 5 micron.
Kolfilter: typ 212.
Osmosmembran: TW 30-1812 HF.

OBS!
Membranets kapacitet är testad utan mottryck. D.v.s. används trycktank med förtryck kommer membranets prestanda att bli lägre än ovan nämnda. Membranets kapacitet kan minska med 10% eller mer per år beroende på föroreningar som fastnar i membranet t.ex. kalk och järn.

Rekomenderade gränser för råvattenet
Salt = Klorid max 800 mg/l
Temperatur 4 - 43 C.
pH värde 5 - 10.
Kalkhalt < 10 odH.
Järn < 0,1 mg/l.
Mangan < 0,05 mg/l.

© 2012 VATTENRENINGSBYRÅN AB. Alla rättigheter reserverade.