Skriv ut

Luftning av vatten med luftblandare BL-3

För alla typer av trycktankar. Hydropress eller hydrofor. Vårt luftningssystem används främst till luftning av järnhaltigta vatten. För borttagning av svavellukt (liknar ruttna ägg) och automatisk påfyllning av luft till hydroforer.1. Borttagning av svavellukt.

2. Oxidation av järn och mangan i vattnet. Finns som tillbehör till avjärningsfilter.

3. Ingen skötsel.

Monteras mellan pump och hydrofor/hydropress. När vattenpumpen går rinner det ca 3 liter vatten per minut till avloppet. Golvbrunn bör finnas i närheten där ca 5-10 liter vatten kan rinna ut vid varje pumpstart. Kan om möjligt ledas tillbaka till brunnen om den finns i närheten. Avloppsslangen från luftare BL-3 måste ha fall ner till golvbrunn. Luftaren får ej utsättas för frost.
OBS! tryckströmbrytaren måste sitta efter luftrenaren BL-3.

Dimensioner: Höjd 650 mm, Maximal bredd 350 mm. Anslutning 3/4".

 
1. Luftare BL-3
2. Hydrofor/Hydropress
3. Tryckströmbrytare
4. Slang till avlopp (1/2")

© 2012 VATTENRENINGSBYRÅN AB. Alla rättigheter reserverade.