Skriv ut

Humusfilter för organiskt färgat vatten

Ett helt nytt humusfilter med mycket hög reningsförmåga. För vatten med organisk färg samt organiskt bundet järn.

 

 

Denna typ av filter användes när vanligt aktivt kol ej fungerar tillfredställande. Vissa vatten kan inte renas fullständigt med enbart avjärnings- eller aktivt kolfilter.
Humusfiltret är noga testat under lång tid. 

Levereras med:
Automatventil med 12 volts transformator.
Filtertank av kompositmaterial.
Filtermaterial påfyllt och klart för drift.
Monteringssats inkl. 2 st flexslangar = enkel installation
Rymligt och lättpåfyllt saltförråd.
Snålspolande automatik.
25 kg salt.
Avloppsslang.
Instruktion på svenska.

Så här fungerar HUMUS filtret:
Vattnet passerar genom en jonbytare där vattnets färg (humusämnen) samt organiskt bundet järn fastnar effektivt.
När filtermaterialet (jonbytarmassan) är mättad måste filtret laddas med saltlösning. Detta sker automatiskt på natten när inget vatten tappas. Saltlösningen sköljes genom filtermaterialet och tar med sig humus- ämnena ut till avloppet.
Filtermaterialet har lång livslängd och behöver normalt ej bytas mer än vart 3-5:e år.

Tekniska data HUMUS 7 HUMUS 9
HUMUS 10
Röranslutning
3/4"
3/4"
3/4"
Höjd filter
1 040 mm
1 040 mm
1 580 mm
Saltförrådet rymmer
50 kg
50 kg
75 kg
Saltförbrukning/laddning
2,3 kg
3,6 kg
5,3 kg
Saltförrådets höjd
950 mm
950 mm
980 mm
Golvyta minimum
290 x 465 mm
290 x 480 mm
290 x 550 mm
Genomströmning
15 lit./min
20 lit./min
25 lit./min
SKÖTSEL: Påfyllning av salt och i vissa fall Humus-Fix.
Elanslutning: 220 Vac/ 12 Vac

 

 

© 2012 VATTENRENINGSBYRÅN AB. Alla rättigheter reserverade.