Skriv ut

Vattenfilter för avjärning

Vattenfilter för järn, mangan, pH höjning och färgförbättring. 

 

Automatiskt avjärningsfilter Avjärning med hydroforluftning
Denna anläggning används för avjärning, avmanganing, lukt och smakförbättring samt avsyrning, dvs pH-höjning. Med vårt luftningssystem får man ett mycket bra resultat även om det finns organiskt material i vattnet. Livslängden på filtermaterialet förlängs och kapaciteten på anläggningen ökar med upp till 50%. Extrema vatten kan behöva kompletteras med ett separat filter med aktivt kol eller ett humusfilter. Svavelvätegas (luktar ruttna ägg) elimineras helt.

Luftning Hydrofor/hydropress.
Vid varje pumpstart blandas vatten och luft i luftblandaren BL-3. Syret i luften får järnet och manganet att oxidera samt fällas ut till flockar som lätt kan frånfiltreras i filtret. Luftblandaren monteras alltid mellan pump och hydrofor/hydropress. Denna syresättning gör att luften i hydroforen ej tar slut och behöver inte ersättas med ny luft.

Är vattnet aggressivt (surt, lågt pH-värde) förses filtret även med lämpligt avsyrningsmaterial för eliminering av de sura egenskaperna.
Manuellt avjärningsfilter


Avjärning med hydropressluftning
Det går numera bra att rena vattnet även om man bara har en hydropress (hydrofor med gummiblåsa). Man slipper med andra ord byta till en dyr hydrofor.

Funktion: Reningen sker i princip på samma sätt som i hydroforfallet ovan. Syresättningen av vattnet sker dock här i huvudsak i luftblandaren och utan att luften går vidare till hydropressen. Hydropressen bör vara på 60 liter. Spolvattnet från filtret anslutes till avloppet.

Ytterligare information

 

Naturlig rening utan kemikalier för hushåll, lantbruk etc. Åtgärdar järn, mangan, pH-höjning partikel-filtrering samt svavellukt.

Helt ny digital automatventil. Mycket enkelt handhavande, 12 volt. Transformator ingår. Programmeringen försvinner inte vid strömavbrott.
Levereras med förbigångsventil och flexslang för enkel installation.
Manuellt filter med vårt nya filterhuvud. Öppningsbart för enkel påfyllning av filtermaterial. Det manuella filtret "M" skall renspolas efter en veckas drift. Detta tar cirka 12-15 min.
Alla avjärningsfilter kan utrustas med en effektiv luftare som syresätter vattnet innan det kommer till trycktanken. OBS! Ni behöver inte byta från hydropress till hydrofor. Våra luftare passar båda systemen. Luftsystemet heter BL-3. Ingen elanslutning, ingen driftskostnad.Modell
Manuell
Auto-
matisk spolning
Genoms-
trömning
l/min
Rör ansl.
Flexslang

Fitertank
diameter i cm

filter
tot. i cm
Spolvatten-
behov l/min
M-9
Ja
.
12-14
1"- 3/4"
25
114
18
A-9 WS
.
Ja
12-14
1"- 3/4"
25
121
18
M-10
Ja
.
15-22
1"- 3/4"
25
132
22
A-10 WS
a
Ja
15-22
1"- 3/4"
25
145
22
A-13 WS
a
Ja
20-30
1"- 3/4"
33
160
26
A-16 WS
.
Ja
25-35
1"- 3/4"
41
188
45


Redan 1956.
Vi har konstruerat vattenreningsanläggningar sedan 1956. Detta är en värdefull garanti för att du skall få rätt filter som verkligen fungerar.

Anpassning.
Varje reningsanläggning anpassas efter det vatten som skall renas. 

Rening utan kemikalier.
Vårt effektiva luftningssystem gör att man ej behöver kemikalier som tex. kaliumpermanganat KmN04.
Filtermaterialet "BIRM" som är ett registrerat varumärke, fungerar utan kemikalier. Detta betyder lägre driftskostnader och enklare skötsel. Luftblandaren som kan köpas som tillbehör, monteras mellan pumpen och hydropressen/hydroforen. 

Filtertankar.
Våra filtertankar är gjorda av underhållsfri glasfiberarmerat kompositmaterial. Provtryckta med 21 kg tryck. Även luftningsutrustningen är underhållsfri.

Helautaomatiska filter/manuella filter.
Automatiska filter styrs av en digital automatik som kan ställas in med olika program som passar ert vatten.

© 2012 VATTENRENINGSBYRÅN AB. Alla rättigheter reserverade.